GS1 bendradarbiavimas su OASIS dėl UBL

Birželio 7 d. 2016 m.

GS1 ėmėsi iniciatyvos parengti vadovą, paaiškinantį, kaip naudotis UBL technologiją taikantu GS1 identifikavimo ir duomenų standartus. Tai yra atsakas į poreikį, kai daliai GS1 standartų naudotojų reikia naudoti UBL v2.1 (ISO/IEC 19845:2015) schemas.

GS1 vadove apie GS1 identifikatorių panaudojimą OASIS UBL pranešimuose bus pateiktos rekomendacijas, kaip taikyti pagrindinių duomenų modelį su GS1 identifikatoriais naudojant UBL. Juodraštinė šio vadovo versija bus pateikta GS1 visuotinio standartų valdymo procese (GSMP). Tai užtikrins, kad visos suinteresuotosios šalys turės galimybę prisidėti ir teikti pastabas dėl šio dokumento. Tikimasi, kad vadovas bus ratifikuotas ir paskelbtas iki 2016 m. pabaigos.

Jamesas Braisas Clark, generalinis OASIS patarėjas, sako: "OASIS palankiai vertina šią iniciatyvą ir tikisi vaisingo bendradarbiavimo su GS1." Henri Barthel, VP sistemos vientisumo ir pasaulinės GS1 partnerystės vadovas priduria: "GS1 džiaugiasi stiprėjančia partneryste su OASIS šiame svarbiame projekte."

GS1 standartai duomenų dalijimuisi

GS1 kuria bendrą pagrindą verslui unikaliai identifikuoti, tiksliai nuskaityti, ir automatizuotai dalintis svarbia informacija apie produktus, lokacijas ir turtą. GS1 standartų portfelis apima išsamų EDI pranešimų rinkinį, pagrįstus tarptautiniu mastu pripažįstamomis UN/EDIFACT ir XML sintaksėmis. GS1 turi ilgametę bendradarbiavimo su kitomis standartų organizacijomis patirtį. GS1 sistemos architektūra grindžiama ISO, UN/CEFACT, IETF ir W3C normomis ir taikymo gairės. Kitų, nei šios keturios standartizacijos institucijos, darbas taip pat turėtų būti svarstomas ir, jei tinka, pritaikomas.

OASIS ir UBL

OASIS yra nepelno siekiantis konsorciumas, kuris vadovauja atvirųjų standartų vystymui, apjungimui ir pritaikymui pasaulio informacinei visuomenei. Visuotinė Verslo Kalba (UBL), kurią sukūrė OASIS atvirų standartų konsorciumas, paprastai naudojama vyriausybinių agentūrų elektroninių sąskaitų faktūrų išrašymui visoje Europoje, o taip pat ir kitose šalyse, kituose žemynuose. UBL taip pat naudojama įvairiuose prekybos ir pramonės sektoriuose keistis elektroninio verslo pranešimais tiekimo grandinės sistemose.
Jei norite sužinoti daugiau apie GS1 bendradarbiavimą su OASIS, arba jei norite būti įtraukti į šio vadovo kūrimą, prašome susisiekti su Anders Grangärde (anders.grangard@gs1.org), GS1 EDI technologijų ir paslaugų direktoriumi.