Gaukite GLN numerį

GLN – Visuotiniai Lokalizacijos Numeriai, skirti unikaliai pasauliniu mastu identifikuoti fizines ir juridines buveines: gamyklas, biurus, parduotuves ir t.t. Plačiai naudojami elektroniniuose duomenų mainuose verslo partnerių identifikavimui, pvz. nurodant transportavimo vietą. GLN priskyrimo taisyklės

GLN numerį galite gauti pateikę:

Maloniai prašome dokumentus pildyti aiškiai (t.y. kompiuteriu arba spausdintinėmis raidėmis, jei dokumentai pildomi ranka), kad tekstas būtų įskaitomas ir būtų išvengta klaidų bei nesusipratimų. 

Kai GS1 sistemos naudotojui reikalingas tik 1 GLN numeris, o kitais GS1 standartais, jų pagrindu kuriamais identifikatoriais bei kitomis paslaugomis naudotis teisė neįgyjama, prisijungimo mokestis sudaro 65 EUR + PVM, metinis mokestis – 32.50 EUR + PVM.

Visų paslaugų įkainius rasite kainoraštyje