GS1 - pasaulinė verslo kalba

Europos Komisija sukūrė UDI pagalbos vartotojams puslapį

Europos Komisija sukūrė UDI pagalbos vartotojams puslapį, kuriame galima rasti įgyvendinimo datas, informaciją apie EUDAMED, terminus bei apibrėžimus ir nuorodas į susijusius dokumentus.