GS1 - pasaulinė verslo kalba

Prekių duomenų kodams registravimas ne per e-prieigą

Jei norite, kad prekių duomenis į sistemą įvestume mes, o e-prieiga naudotis neplanuojate, prašome paprastuoju arba elektroniniu paštu pateikti mums prekių registravimo paraišką (paslauga mokama). Paraiškos blanką rasite paspaudę nuorodą: Prekių registravimo paraiška

Prekių registravimo paraiškoje būtina nurodyti:

  • įmonės kodą bei adresą korespondencijai;

Žemiau pateiktos lentelės pirmoje skiltyje būtina:

  • išvardinti prekes, kurioms reikalingi kodai ir nurodyti pagrindinius duomenis: pavadinimą, svorį arba vienetų skaičių pakuotėje, įpakavimą, kitas išskirtines produkto charakteristikas;
  • antrojoje skiltyje reikia nurodyti normatyvinio dokumento (TS, ĮST, LST, EN ir pan.) numeris, jei toks egzistuoja;
  • trečiojoje skiltyje nurodomas prekės kodas pagal harmonizuotąją nomenklatūrą HS;
  • ketvirtojoje – nuo kada prekė su jai suteiktu brūkšniniu kodu bus tiekiama į rinką (nurodomi metai ir jų ketvirtis).