GS1 - pasaulinė verslo kalba

GS1 Identifikatoriai

GS1 Identifikatoriai suteikia galimybę tiekimo grandinėje efektyviai pasiekti informaciją apie produktą bei dalintis šia informacija su prekybos partneriais. Galima standartizuotai identifikuoti produktus, dokumentus, lokacijas, turto, logistinius vienetus ir t.t. Kadangi GS1 Identifikatoriai unikalūs pasauliniu mastu, prekybos partneriams patogu juos naudoti matomumo tiekimo grandinėje didinimui.
Norint naudoti GS1 standarto Identifikatorius, reikia tapti GS1 Sistemos naudotojais ir gauti pasaulinį GS1 Kompanijos Prefiksą (GCP), kuris yra pagrindas identifikatoriams sudaryti.

Vienuolikos tipų GS1 Identifikatoriai padeda susieti fizinius objektus su informacija apie juos duomenų bazėse:

GTIN – Visuotiniai Prekių Numeriai – naudojami unikaliai pasauliniu mastu identifikuoti prekes ar paslaugas.

GLN – Visuotiniai Lokalizacijos Numeriai, skirti unikaliai pasauliniu mastu identifikuoti fizines ir juridines buveines: gamyklas, biurus, parduotuves ir t.t. Plačiai naudojami elektroniniuose duomenų mainuose verslo partnerių identifikavimui, pvz. nurodant transportavimo vietą. GLN priskyrimo taisyklės

SSCC – viena svarbiausių GS1 sistemos paskirčių yra atsekti logistinių vienetų (pvz. standartinių padėklų su prekėmis) judėjimą tiekimo grandinėje. Šiam tikslui logistiniai vienetai identifikuojami standartiniais identifikaciniais numeriais – SSCC (identifikaciniais pervežamo krovinio numeriais). Kiekvieno logistinio vieneto numeris yra unikalus ir jo iš esmės pakanka visoms logistinėms operacijoms atlikti. Jei visi prekybos partneriai, tame tarpe ir pervežėjai bei trečiosios šalys, nuskaito SSCC, ir keičiasi tarpusavyje EDI (elektroninių duomenų mainų) pranešimais, suteikiančiais detalius logistinių vienetų aprašymus, bei turi atitinkamą prieigą prie šių duomenų, reikalingą SSCC nuskaitymo metu, tuomet jokia kita informacija, be SSCC, nėra būtina. SSCC – identifikaciniai pervežamo krovinio numeriai, kuriais unikaliai pasauliniu mastu identifikuojami logistiniai vienetai. SSCC gali būti nurodomi prekių išsiuntimo pranešime arba važtaraštyje bei visuose pervežimo dokumentuose. Serijos komponentas SSCC numeriuose suteikia galimybę identifikuoti unikaliai kiekvieną atskirą logistinį vienetą, kas palengvina sandėliavimą bei transportavimą.

GRAI – Visuotiniai Grąžinamos Taros identifikaciniai numeriai, skirti identifikavimui bei atsekamumui daugkartinio naudojimo pakuotėms, tokioms kaip alaus statinės, plastikinės bei medinės dėžės, konteineriai, paletės ir t.t., kurios gali būti panaudotos, o vėliau grąžinamos ir naudojamos pakartotinai.

GIAI – Visuotiniai Turto Vienetų identifikaciniai numeriai, kurie gali būti naudojami numeravimui bet kokios vertės kompanijos turto vienetų, kuriuos norima identifikuoti unikaliai transportavimo ar inventoriaus apskaitos reikmėms (tai gali būti ir įmonei priklausantis vilkikas, ir biuro įranga bei baldai).

GSIN – Visuotiniai Krovinio Identifikaciniai Numeriai, naudojami identifikuoti atskirų logistinių vienetų grupes, kurios keliauja kartu iš vieno tiekėjo vienam gavėjui ir su vienu važtaraščiu.

GINC – Visuotinis Siuntos identifikacinis numeris, skirtas identifikuoti logistinei prekių grupei, kurią sudaro vienas ar daugiau fizinių vienetų, kurie išsiųsti ekspeditoriui ar vežėjui ir turi būti siunčiami kaip visuma.

GSRN – Visuotiniai Paslaugos Gavėjo/Teikėjo Numeriai, skirti identifikuoti lojalumo programų dalyvius, bibliotekų lankytojus, ligonius, gydytojus ir t.t.

GDTI – Visuotiniai Dokumento Tipo Identifikatoriai, skirti identifikuoti dokumento rūšį ar tipą.

GCN – Visuotiniai Kuponų Numeriai, skirti unikaliai identifikuoti įvairius skaitmeninius kuponus (pvz. nuolaidų).

CPID – Komponentų/Dalių Identifikatoriai, skirti dalių/komponentų identifikavimui automobilių pramonei.