GS1 - pasaulinė verslo kalba

Viešasis sektorius

GS1 standartai vis plačiau naudojami ne tik verslo paslaugų, tiekimo grandinės, logistikos sektoriuose tačiau ir sąlyginai

naujose srityse, tokiose kaip finansų, aplinkos apsaugos bei viešasis sektorius. Siekiant optimizuoti veiklos procesus, mažinti kaštus bei didinti informacijos patikimumą, veiklos efektyvumą viešajame sektoriuje vis plačiau pradedami naudoti verslo sektoriuje pasiteisinę sprendimai bei standartai, tokie kaip fizinių bei juridinių subjektų identifikavimas GLNais (pasauliniais lokacijos numeriais), perkamų prekių/paslaugų identifikacija pagal GTIN (prekių brūkšninius kodus), ypatingos svarbos krovinių (pvz. krašto apsaugos srityje) ženklinimas SSCC kodais (identifikaciniais pervežamo krovinio numeriais).

Europos Komisija 2009 metais prasidėtame pilotiniame eViešųjų pirkimų projekte e-PRIOR kaip pagrindinį sandorių šalių identifikatorių pasirinko GS1 GLN numerius. GLN – vienas iš pagrindinių sintaksės elementų EK inicijuotame PEPPOL projekte. Europos Komisija bendradarbiauja su GS1 ieškodama sprendimų, atitinkančių EK reikalavimus, skirtų palengvinti viešojo sektoriaus įmonėms duomenų apsikeitimą elektroninėje erdvėje. EK Joinup interneto svetainėje greta kitų sprendimų bei schemų, kodų sąrašų patalpinti ir GS1 standartų sprendimai bei XML pranešimų schemos.

Valstybinės institucijos tokiose Vakarų Europos šalyse kaip Austrija, Danija, Švedija naudoja GS1 GLN numerius kaip pagrindinį arba papildomą identifikatorių eDokumentuose, eValdžios portaluose, atliekų tvarkymo, sveikatos apsaugos, viešųjų pirkimų bei kitose srityse.