GS1 - pasaulinė verslo kalba

Duomenų kokybė

Verslui būtina gera duomenų kokybė. Aukštos kokybės duomenys gyvybiškai svarbūs siekiant neprarasti vartotojų susidomėjimo ar prekiaujant internetu. GS1 standartai suteikia įrankius susikurti tvirtą pagrindą, užtikrinantį duomenų kokybę ir padedantį bedradarbiauti su prekybos partneriais. Duomenys turi būti pilni, nuoseklūs ir atitinkantys teisinį reguliavimą. Tinkamos kokybės duomenys užtikrina:

  • Išaugusį vartotojų pasitenkinimą, kai jie gauna išsamią bei teisingą informaciją apie produktą, jo sudėtines dalis bei kainą;
  • Didesnį tarpusavio pasitikėjimą tarp verslo partnerių;
  • Sutrumpėjusį prekių patekimo į prekybos vietas laiką, nes duomenys tikslūs ir teisingi;
  • Efektyvesnį prekių transportavimą į parduotuves bei sandėlius;
  • Palengvina standartų bei teisinių reikalavimų įgyvendinimą.