GS1 - pasaulinė verslo kalba

Kainoraštis

Šių taisyklių pripažinimą ir įsipareigojimą mokėti mokesčius įmonės patvirtina savo prisijungimo prie GS1 sistemos prašymu bei pasirašydamos sutartį su asociacija „GS1 Lithuania“.
Mokesčiai patvirtinti asociacijos „GS1 Lithuania“ valdybos, vadovaujantis asociacijos įstatų punktu 7.6.3.

TAPKITE GS1 SISTEMOS NAUDOTOJU JAU DABAR! Pasirinkite norimą paslaugą

1. Prisijungimo prie tarptautinės GS1 sistemos mokestis

1.1. Kompanijos prefiksas (GCP) skirtas generuoti iki 1000 unikalių prekių ir lokacijų identifikatorių:
Tikrajam naudotojui:
90 EUR +PVM    kurių metinė apyvarta iki 30 000 EUR
180 EUR + PVM    kurių apyvarta nuo 30 000 iki 300 000 EUR
280 EUR + PVM    kurių apyvarta nuo 300 000 iki 1 000 000 EUR
380 EUR + PVM    kurių apyvarta nuo 1 000 000 iki 3 000 000 EUR
480 EUR + PVM    kurių apyvarta nuo 3 000 000 iki 5 000 000 EUR
580 EUR + PVM    kurių apyvarta nuo 5 000 000 iki 10 000 000 EUR
690 EUR + PVM    kurių apyvarta nuo 10 000 000 iki 15 000 000 EUR
800 EUR + PVM    kurių apyvarta nuo 15 000 000 iki 25 000 000 EUR
900 EUR + PVM    kurių apyvarta virš 25 000 000 EUR

1.2. Kompanijos prefiksas (GCP) skirtas generuoti iki 10000 unikalių prekių ir lokacijų identifikatorių:
Tikrajam naudotojui:
110 EUR +PVM    kurių metinė apyvarta iki 30 000 EUR
220 EUR + PVM    kurių apyvarta nuo 30 000 iki 300 000 EUR
330 EUR + PVM    kurių apyvarta nuo 300 000 iki 1 000 000 EUR
450 EUR + PVM    kurių apyvarta nuo 1 000 000 iki 3 000 000 EUR
560 EUR + PVM    kurių apyvarta nuo 3 000 000 iki 5 000 000 EUR
680 EUR + PVM    kurių apyvarta nuo 5 000 000 iki 10 000 000 EUR
800 EUR + PVM    kurių apyvarta nuo 10 000 000 iki 15 000 000 EUR
920 EUR + PVM    kurių apyvarta nuo 15 000 000 iki 25 000 000 EUR
1040 EUR + PVM    kurių apyvarta virš 25 000 000 EUR

1.3. Kompanijos prefiksas (GCP) skirtas generuoti iki 100000 unikalių prekių ir lokacijų identifikatorių:
Tikrajam naudotojui:
140 EUR +PVM    kurių metinė apyvarta iki 30 000 EUR
260 EUR + PVM    kurių apyvarta nuo 30 000 iki 300 000 EUR
400 EUR + PVM    kurių apyvarta nuo 300 000 iki 1 000 000 EUR
540 EUR + PVM    kurių apyvarta nuo 1 000 000 iki 3 000 000 EUR
680 EUR + PVM    kurių apyvarta nuo 3 000 000 iki 5 000 000 EUR
820 EUR + PVM    kurių apyvarta nuo 5 000 000 iki 10 000 000 EUR
960 EUR + PVM    kurių apyvarta nuo 10 000 000 iki 15 000 000 EUR
1100 EUR + PVM    kurių apyvarta nuo 15 000 000 iki 25 000 000 EUR
1250 EUR + PVM    kurių apyvarta virš 25 000 000 EUR

Asocijuotajam naudotojui*    100 EUR + PVM
* Asocijuotieji naudotojai – įmonės, nežyminčios savo produkcijos brūkšniniais kodais, o tik teikiančios   paslaugas, susijusias su brūkšniniu kodavimu.

2. Metinis GS1 sistemos palaikymo mokestis

Tikrajam naudotojui

60 EUR + PVM įmonėms, kurių metinė apyvarta iki 30 000 EUR
120 EUR + PVM kurių apyvarta nuo 30 000 iki 300 000 EUR
180 EUR + PVM kurių apyvarta nuo 300 000 iki 1 000 000 EUR
250 EUR + PVM kurių apyvarta nuo 1 000 000 iki 3 000 000 EUR
310 EUR + PVM kurių apyvarta nuo 3 000 000 iki 5 000 000 EUR
380 EUR + PVM kurių apyvarta nuo 5 000 000 iki 10 000 000 EUR
440 EUR + PVM kurių apyvarta nuo 10 000 000 iki 15 000 000 EUR
510 EUR + PVM kurių apyvarta nuo 15 000 000 iki 25 000 000 EUR
570 EUR + PVM kurių apyvarta virš 25 000 000 eur

Asocijuotajam naudotojui*

65 EUR + PVM

* Asocijuotieji naudotojai – įmonės, nežyminčios savo produkcijos brūkšniniais kodais, o tik teikiančios paslaugas, susijusias su brūkšniniu kodavimu.

Pastaba: visiems GS1 sistemos mokesčiams taikomas PVM mokestis.

3. Mokesčiai už prekių numerių registravimą

3.1. Mokestis už prekių numerių, suteikiamų kiekvienam numeruojamų prekių nomenklatūriniam vienetui, registraciją, kai nesinaudojama e-prieiga kodų registracijai:
už pirmuosius 30 numerių po    10 EUR + PVM
už numerius nuo 31 iki 100 po    6.5 EUR + PVM
už numerius nuo 101 numerio po    3.5 EUR + PVM
3.2. Jei prekių numeriai registruojami naudojantis Asociacijos GS1 Lithuania administruojama elektronine prekių kodų registravimo sistema savarankiškai, mokesčiai už prekių numerių registraciją netaikomi.
3.3. Kai prekių numerių registracija atliekama savarankiškai per elektroninę prekių kodų registravimo sistemą, už registracijos pažymėjimo su GS1 prekių numeriais spausdinimą ir siuntimą paštu taikomas 7 EUR + PVM mokestis (kai pažymėjimas neviršija 3 vnt. A4 formato lapų ). Kai pažymėjimo apimtis didesnė nei 3 vnt. A4 formato lapų, už jo spausdinimą bei siuntimą paštu taikomas dvigubas mokestis.

4. Mokesčiai už prekių vaizdinės informacijos apdorojimą

4.1. GS1 sistemos naudotojui 1 vieneto produkto vieneto atvaizdo įtraukimas į Asociacijos „GS1 Lithuania” administruojamą duomenų bazę atliekamas nemokamai.
4.2. GS1 sistemos naudotojui, norinčiam gauti savo produktų aukštos kokybės atvaizdus, atitinkančius jiems keliamus reikalavimus bei tinkamus naudoti interneto svetainėse, elektroninėse parduotuvėse ir duomenų talpyklose ar kt., patvirtintus Asociacijos „GS1 Lithuania” išduodamu sertifikatu, taikomi mokesčiai:

4.2.1. Už 3 vnt. vieno produkto atvaizdų, jei produkto pavyzdys pristatomas į Asociacijos „GS1 Lithuania” buveinę 15 EUR + PVM;
4.2.2. Jei vienu metu užsakomi daugiau nei 10 vnt. produktų atvaizdai, taikoma 20% nuolaida bendrai sumai;
4.2.3. Jei produktų atvaizdai daromi kliento patalpose, taikomas papildomas atvykimo mokestis, nustatomas atskiru tarpusavio susitarimu.

5. Mokesčiai už brūkšninių kodų spausdinimo kokybės vertinimą

5.1. Brūkšninio kodo spausdinimo kokybės lygio nustatymas verifikatoriumi GS1 sistemos naudotojui (kiekvienas simbolis skenuojamas iki 10 kartų, keičiant skenavimo padėtį) be protokolo įforminimo, nepateikiant ataskaitos raštu) – GS1 sistemos naudotojui paslauga nemokama.
5.2. Brūkšninio kodo spausdinimo kokybės lygio nustatymas (kiekvienas simbolis skenuojamas iki 10 kartų, keičiant skenavimo padėtį), pateikiant verifikatoriaus ataskaitą su matavimo išvadomis, be protokolo įforminimo – 10.00 EUR + PVM.
5.3. Brūkšninio kodo spausdinimo kokybės lygio nustatymas pateikiant protokolą su matavimo išvadomis (kiekvienas simbolis skenuojamas iki 10 kartų, keičiant skenavimo padėtį), pridedant raštišką verifikavimo rezultatų ataskaitą – 15.00 EUR + PVM.

6. Kiti mokesčiai ir taikomos nuolaidos

6.1. Per mėnesį atliekant daugiau nei 10 prekių aprašų korekcijų (paliekant ankstesnį numerį), už kiekvieną sekantį keitimą taikomas 3.5 EUR + PVM mokestis.
6.2. Registruojant prekių numerius ne per elektroninę sistemą, vienu metu daugiau kaip 15 pavadinimų prekių, taikoma 15 % nuolaida, registruojant vienu metu daugiau kaip 40 pavadinimų prekių, taikoma 25% nuolaida. Nuolaidos skaičiuojamos nuo bendros mokesčio už šį registravimą sumos.
6.3. Kai prie GS1 sistemos jungiasi keletas atskirų juridinių subjektų iš vienos įmonių grupės, kas antrai tokių įmonių taikoma 50% nuolaida prisijungimo bei metiniam mokesčiams.
6.4. Už kiekvieną papildomai suteikiamą kompanijos prefiksą (GCP) mokami prisijungimo ir metiniai mokesčiai nurodyti 1-2 punktuose.
6.5. Kai GS1 sistemos naudotojui reikalingas tik 1 GLN, o kitais GS1 standartais, jų pagrindu kuriamais identifikatoriais bei kitomis paslaugomis naudotis teisė neįgyjama,

prisijungimo mokestis sudaro 35 EUR + PVM, metinis mokestis – 25 EUR + PVM.

6.6. Kai GS1 sistemos naudotojui reikalinga ne daugiau nei 10 GTIN, o kitais GS1 standartais, jų pagrindu kuriamais identifikatoriais bei kitomis paslaugomis naudotis teisė neįgyjama*,

prisijungimo mokestis už 10 GTIN sudaro: 55 EUR + PVM, metinis mokestis už 10 GTIN: 45 EUR +PVM
*Taikoma tik įmonėms, kurių bendroji metinė apyvarta ne didesnė nei 300000 EUR.

Jeigu GS1 sistemos naudotojui reikalinga daugiau nei 10 GTIN ar kitos paslaugos, įsigalioja bendrosios šios      sutarties nuostatos.
6.7. Įmonėms, kuriose dirba daugiau kaip 50% neįgaliųjų arba pensininkų, pateikus tai patvirtinančius dokumentus, prisijungimo ir metiniai mokesčiai sumažinami 50%.

Šių taisyklių pripažinimą ir įsipareigojimą mokėti mokesčius įmonės patvirtina savo prisijungimo prie GS1 sistemos prašymu bei pasirašydamos sutartį su asociacija „GS1 Lithuania“.