GS1 - pasaulinė verslo kalba

GS1 Europoje

GS1 Lithuania yra pasaulinės, pelno nesiekiančios, GS1 standartų naudotojų valdomos, neutralios standartų kūrimo ir platinimo organizacijos GS1 atstovė Lietuvoje

GS1 in Europe

GS1 in Europe, jungianti 47 šalių GS1 vietines nares organizacijas (tarp jų ir asociaciją „GS1 Lithuania”), yra platforma, kurioje nacionalinės ir daugelyje šalių veikiančios Europos kompanijos gali bendradarbiauti ir dalytis gerąja patirtimi. Standartų harmonizavimas Europiniu lygmeniu ir pagalba, laikantis Europos teisės aktų reikalavimų, yra svarbus jūsų verslo sėkmės garantas. Būtent šiuos klausimus sprendžia GS1 in Europe www.gs1.eu