GS1 - pasaulinė verslo kalba

Brūkšninių kodų kokybė

Apskaitos ir atsiskaitymo už prekes sistemų darbo efektyvumas priklauso nuo paženklintų prekių numerių

brūkšniniame kode kokybės, t.y. nuo galimybės juos greitai ir tiksliai nuskaityti. Siekiant, kad bet kokio tipo ar modifikacijos nuskaitymo prietaisu (skeneriu) jie būtų nuskaitomi operatyviai yra būtina, kad atspausdintų brūkšninių kodų simbolių parametrai atitiktų reikalavimus, išdėstytus GS1 standartuose. Savo ruožtu šie standartai suderinti su visais kitais standartais, reglamentuojančiais skenerių ir spausdintuvų parametrus bei kokybės vertinimo metodikomis.

 

Simbolikų (kodų tipų) standartai apibrėžia:

 • kodavimo algoritmus;
 • simbolių struktūras;
 • simbolių matmenis ir leistinas jų nuokrypas;
 • simbolių optinius parametrus (atspindžius nuo brūkšnių ir tarpų, jų santykius).

Tam tikrą kokybės įvertinimą galima atlikti, patikrinus simbolio nuskaitomumą skenuojant. Tačiau tai yra gana subjektyvus metodas, nes jis patvirtina, kad simbolis yra nuskaitomas tik šiuo konkrečiu prietaisu (skeneriu). Jų pagal įvairius parametrus (pvz. jautrumą, skiriamąją gebą, nuskaitymo greitį, atstumą, dekodavimo programą ir kt.) yra labai įvairių. Nuo šių parametrų priklauso ir skenerio kaina. Savo ruožtu prekių ženklinimo brūkšniniais kodais tikslas yra tai, kad simboliai  būtų patikimai nuskaitomi bet kokiu, kad ir pačiu paprasčiausiu ir pigiausiu skeneriu. Todėl simbolio kokybę, t.y. atitikimą standartų reikalavimams, būtina įvertinti nustačius jo parametrus objektyviais metodais, išmatavus visus matmenis, optinius parametrus, galimus paviršiaus defektus ir netolygumus.

Tai galima atlikti specialiu kontroliniu prietaisu – verifikatoriumi, kuris pagal specialią metodiką išmatuoja atskirus simbolio parametrus (dekodavimą, kontrastą, krašto kontrastą, atspindžių santykį, moduliaciją, defektus, dekoduojamumą) ir įvertina bendrą simbolio kokybę penkių balų sistemoje (4 –labai gera, 3 – gera, 2 – patenkinama, 1 – sąlyginai priimtina, 0 – visai bloga). Ši vertinimo metodika yra standartizuota, verifikatoriai yra atestuojami ir kalibruojami, todėl jų matavimų rezultatai labai patikimi ir visuotinai pripažįstami. GS1 Lithuania brūkšninių kodų spausdinimo kokybės patikrinimą atlieka Vokietijos firmos REA Elektronik verifikatoriais PC-SCAN bei VeriCube. Norėdami patikrinti simbolių ant pakuotės ar etikečių kokybę, prašome kreiptis į mus.
Įsisavinant naują BK spaudos technologinį procesą, derinant spausdinimo įrangą, parenkant naudojimui medžiagas, įvertinant pakuotės projektuotojo (dizainerio) darbą rekomenduojama atlikti verifikavimą.

Brūkšninių kodų kokybės vertinimo įkainius rasite čia

Atskirais atvejais, norint užtikrinti gerą atspausdinto brūkšninio kodo kokybę, galima vadovautis ir tam tikromis rekomendacijomis

 • Brūkšninio kodo simbolio dydį reikia pasirinkti kuo didesnį, kiek tai leidžia standartai bei pakuotės ar etiketės matmenys, kadangi didinant mastelį (brūkšnių ir tarpų plotį) smarkiai didėja leistinos matmenų nuokrypos, t.y. palengvėja reikalavimai spaudai.
 • Ruošiant pakuotę ar etiketę spaudai būtina turėti kokybišką brūkšninio kodo simbolio originalą. Simbolį pagal užregistruotą prekės numerį reikia projektuoti naudojant atestuotą kompiuterinę programą, o jo spausdinimui (išvedimui) turi būti naudojamas labai tikslus įrenginys (tikslumas ne mažiau 2400 dpi), kuris užtikrintu aukštą originalo matmenų tikslumą (leistini brūkšnių ir tarpų matmenų nuokrypiai ±0,005 mm).
 • Brūkšnių ir tarpų (fono) spalva parenkama taip, kad, simbolį apšvietus raudonu nuskaitymo spinduliu, vaizdas būtų pakankamai kontrastingas. Tai patikrinti galima žiūrint į simbolio maketą per raudonos spalvos filtrą.
 • Nesusipratimų dėl atspausdintų simbolių kokybės nebus, jei užsakovai ir spausdintojai vadovausis standartais LST ISO/IEC 15420:2000, ISO/IEC 15416. Šių standartų nurodymais galima vadovautis ir bendraujant su užsienio įmonėmis.

Norint užtikrinti patikimą simbolių nuskaitymą reikia atsiminti, kad:

 • Brūkšninis kodas ant prekės turi būti kuo lygesnėje vietoje. Reikėtų vengti mažų diametrų ir gilesnių negu 12 mm įdubimų. Jei etiketė su BK simboliu bus klijuojama ant mažo diametro cilindro formos pakuotės, BK simbolis turėtų būti išdėstomas išilgai jo dedamosios. (t.y. „kopetėlių”, o ne „tvorelės” orientacija).
 • Jei etiketė su simboliu papildomai uždengiama plėvele, ši plėvelė turi būti pakankamai skaidri ir prigludusi prie etiketės, kad skaitančio prietaiso šviesos spinduliai nebūtų išskaidomi.
 • Nuskaitantis spindulys neatsispindės nuo BK simbolio tarpų, jei jis atspausdintas tiesiai ant skaidrios plėvelės. Todėl, prieš spausdinant, plėvelės dalis po simboliu turi būti padengta šviesiais dažais.
 • Prekė turėtų būti paženklinta tik vienu BK simboliu. Priešingu atveju gali būti nuskaityti keli prekių numeriai, klaidingai fiksuojantys dar vieną pirkinį.
 • Prekių žymėjimui naudojant specialiu termo spausdintuvu atspausdintas lipnias etiketes (kokias spausdina ir elektroninių svarstyklių spausdintuvai) reikia atsiminti, kad atspaudas ant temperatūrai jautraus popieriaus išlieka kontrastingas tik ribotą laiko tarpą, be to jis labai jautrus įvairiems išoriniams pašaliniams poveikiams.