GS1 - pasaulinė verslo kalba

Brūkšninių kodų kokybės vertinimo įkainiai

Brūkšninio kodo spausdinimo kokybės lygio nustatymas verifikatoriumi GS1 sistemos naudotojams (kiekvienas simbolis skenuojamas iki 10 kartų, keičiant skenavimo padėtį) be protokolo įforminimo, nepateikiant ataskaitos raštu) – GS1 Sistemos naudotojams paslauga nemokama

Brūkšninio kodo spausdinimo kokybės lygio nustatymas (kiekvienas simbolis skenuojamas iki 10 kartų, keičiant skenavimo padėtį), pateikiant verifikatoriaus ataskaitą su matavimo išvadomis, be protokolo įforminimo – 9,00 EUR + PVM

Brūkšninio kodo spausdinimo kokybės lygio nustatymas pateikiant protokolą su matavimo išvadomis (kiekvienas simbolis skenuojamas iki 10 kartų, keičiant skenavimo padėtį), pridedant raštišką verifikavimo rezultatų ataskaitą – 13,00 EUR + PVM

Pastaba:

Patikrinimui turi būti pateikiama ne mažiau 3 vnt. prekių pavyzdžių. Gali būti pateikiami tik pakuočių ar etikečių pavyzdžiai, jei tikrintojo nustatoma, kad prekės pakavimas neturės įtakos simbolio nuskaitomumui.
Patikrinimui pateikiami pilnai užbaigti, praėję visą gamybos technologinį procesą pakuotės pavyzdžiai, o ne eskizai ar maketai.
Po patikrinimo prekių (pakuočių, etikečių) pavyzdžiai paliekami pas tikrintoją, kaip priedas prie matavimų archyve saugomo tikrinimo protokolo kopijos (saugojimo terminas ne mažiau kaip 1 metai).