GS1 - pasaulinė verslo kalba

GS1 Lietuvoje

Asociacija "GS1 Lithuania" yra pasaulinės GS1 organizacijos atstovė Lietuvoje

1994-2010 m. veikėme Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos sudėtyje, kaip asociacijos padalinys GS1 Lietuva, o 2011 m. buvo įsteigtas atskiras juridinis vienetas – asociacija „GS1 Lithuania”, kuri yra pasaulinės GS1 organizacijos narė ir turi išskirtinę licenciją atstovauti ir administruoti GS1 sistemą Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Asociacija „GS1 Lithuania” buvo įsteigta 2011 m. birželio 29 d. vykdant tarptautinės GS1 AISBL organizacijos reikalavimus. Asociacijos steigėjai buvo Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija ir Lietuvoje veikiančios prekybos bei gamybos įmonės.

Pagrindiniai asociacijos „GS1 Lithuania” tikslai yra vienyti GS1 sistemos naudotojus, atstovauti tarptautinei GS1 organizacijai GS1 AISBL Lietuvoje ir vykdyti funkcijas, susijusias su prekių numeravimu ir kodavimu pagal tarptautinės GS1 sistemos reikalavimus ir kitais GS1 standartais.

Naujai įsteigtai asociacijai „GS1 Lithuania” Rūmai delegavo funkcijas, susijusias su prekių numeravimu ir kodavimu pagal GS1 sistemos reikalavimus, numatytas Rūmų įstatymo 5 str. 1 d. 9 p., o LPPARA padalinys GS1 Lietuva, kuris nuo 1994 m. Lietuvoje administravo GS1 sistemą, perleido narystės teises tarptautinėje GS1 AISBL organizacijoje.

Visi asociacijos „GS1 Lithuania” steigimo veiksmai buvo suderinti su tarptautine organizacija GS1 AISBL, kuri iš karto po teisinės asociacijos „GS1 Lithuania” registracijos, patvirtino narystės teisių perdavimą, suteikė teises asociacijai teikti paslaugas, paženklintas GS1 prekių ženklu, administruoti GS1 sistemą Lietuvoje bei išduoti prekių ir paslaugų kodus bei kitus identifikatorius su „GS1 Lithuania” priskirtu prefiksu 477.