GS1 - pasaulinė verslo kalba

EPCIS

Elektroninių produktų kodų informacinės paslaugos, arba EPCIS, yra dar vienas GS1 pranešimų standartas. EPCIS yra sąsajos standartas, skirtas su įvykiais susijusios informacijos mainams. Jis atsako į keturis svarbius klausimus susijusius su GS1 identifikatoriais: Kas? Kur? Kada? Kodėl? Jis gali suteikti objekto įvykių, grupavimo įvykių, kiekio įvykių ir (arba) sandorių įvykių matomumą. EPCIS yra tarsi tiltas tarp fizinio pasaulio ir verslo informacinių sistemų.
EPCIS Duomenų Modelis apibrėžia standartinį būdą pateikti matomumo informaciją apie fizinius objektus, įskaitant produkto judėjimo tiekimo grandinėje aprašymus. Pagrindiniai duomenų modelio komponentai apima elektroninį produkto kodą, įvykio laiką, verslo etapą, pobūdį, nuskaitymo punktą, verslo vietą ir verslo sandorį. Duomenų modelis sukurtas taip, kad pramonės šakos ir galutiniai vartotojai galėtų jį išplėsti, nekeisdami pačios specifikacijos. Pavyzdžiui, papildomai buvo įtraukti tokie plėtiniai, kaip produkto galiojimo data, partijos numeris ir jo temperatūra.