Apie mus

Asociacija "GS1 Lithuania" buvo įsteigta 2011 m. birželio 29 d. vykdant tarptautinės GS1 AISBL organizacijos reikalavimus. Asociacijos steigėjai buvo Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių Prekybos, pramonės ir amatų rūmai, LPPAR Asociacija ir Lietuvoje veikiančios prekybos bei gamybos įmonės. Pagrindiniai asociacijos "GS1 Lithuania" tikslai yra vienyti GS1 sistemos naudotojus, atstovauti tarptautinę GS1 organizaciją GS1 AISBL Lietuvoje ir vykdyti funkcijas, susijusias su prekių numeravimu ir kodavimu pagal tarptautinės GS1 sistemos reikalavimus ir kitais GS1 standartais. Naujai įsteigtai asociacijai „GS1 Lithuania" Rūmai delegavo funkcijas, susijusias su prekių numeravimu ir kodavimu pagal GS1 sistemos reikalavimus, numatytas Rūmų įstatymo 5 str. 1 d. 9 p., o LPPAR Asociacijos padalinys GS1 Lietuva, kuris nuo 1994 m. Lietuvoje administravo GS1 sistemą, perleido narystės teises tarptautinėje GS1 AISBL organizacijoje.

Visi asociacijos „GS1 Lithuania" steigimo veiksmai buvo suderinti su tarptautine organizacija GS1 AISBL, kuri iš karto po teisinės asociacijos „GS1 Lithuania" registracijos, patvirtino narystės teisių perdavimą, suteikė teises asociacijai teikti paslaugas, paženklintas GS1 prekių ženklu, administruoti GS1 sistemą Lietuvoje bei išduoti prekių ir paslaugų kodus bei kitus identifikatorius su "GS1 Lithuania" priskirtu prefiksu 477.