GS1 - pasaulinė verslo kalba

ES skaitmeninis produkto pasas: laikas veikti!

GS1 Europoje sveikina tvarių gaminių reglamento pasiūlymą, kurį paskelbė Europos Komisija. Pasiūlyme kaip privalomas elementas įtrauktas Europos skaitmeninis gaminio pasas, privalomas gaminiams, tiekiamiems į Europos rinką. Gaminio pasas tampa privalomu elementu norint tiekti produkciją ES rinkai atitinkamai atitikties vertinimo procedūroms. Reglamento projektui pradedama taikyti bendro sprendimo teisėkūros procedūra, kurioje dalyvauja Europos Parlamentas ir Taryba. Šis procesas gali užtrukti iki 16-18 mėnesių.

Nauji reikalavimai turės poveikį visame pasaulyje, nes jais nustatoma, kad visos įmonės teiktų produktų duomenis pagal duomenų struktūrą, kuri iš anksto nustatyta ES teisės aktais.

GS1 pastebi, kad ypač svarbu, jog gaminių pasai būtų pilnai suderinami su kitų produktų pasais visose produktų grupėse.

Atvirieji pasauliniai standartai yra labai svarbus ES duomenų sistemos pagrindas, siekiant sudaryti sąlygas laisvam prekių judėjimui visame pasaulyje, sumažinti pasaulinės tiekimo grandinės trikdžius ir užtikrinti visuotinę duomenų sąveiką. Kaip viena iš tokių priemonių sąveikai užtikrinti teisės aktuose nurodomi ISO standartai. ISO/GS1 standartai apibrėžia, kaip patalpinti atitinkamą identifikatorių ant fizinio produkto pakuotės, o GS1 brūkšniniai kodai per pastaruosius 50 metų naudojami įvairiuose sektoriuose visame pasaulyje.

Daugiau informacijos rasite: https://www.gs1.eu/news/eu-digital-product-passport-revealed-time-to-act

Visas reglamento projektas: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_2013