GS1 - pasaulinė verslo kalba

GS1 Europa parengė specialų dokumentą dėl ES ekologinio susitarimo ir žiedinės ekonomikos

Visi suprantame, kad Europai siekiant tapti aplinką tausojančių pramonės šakų ir švarių technologijų lydere, jos ekonomika, įskaičiuojant  energijos gamybą, tvarų maisto vartojimą, transporto, gamybos ir statybų sektorius, turės būti pertvarkyta.
Europos Komisija paskelbė naują ES ekologinį susitarimą (Green Deal), kaip neatsiejamą ES Komisijos strategijos dalį, įgyvendinant Jungtinių Tautų 2030 m. darbotvarkę ir tvarų vystymąsi, kurio tikslas – „paversti ES sąžininga ir klestinčia visuomene, turinčia šiuolaikišką, efektyviai išteklius naudojančią ir konkurencingą ekonomiką, kurioje 2050 m. nebebus išmetama šiltnamio efektą sukeliančių dujų, o ekonomikos augimas bus atsietas nuo didesnio išteklių naudojimo “. Naujasis žiedinės ekonomikos planas kartu su pramonės strategija padės „modernizuoti ES ekonomiką ir paskatinti pirmaujančių rinkų plėtrą“.

Bendradarbiavimas pasauliniu mastu yra būtina sąlyga norint pasiekti tokį užmojį. Be to, viena pagrindinių žiedinės ekonomikos koncepcijų yra galimybė visapusiškai dalintis produktų duomenimis. „Elektroninis gaminio pasas“ padėtų paprasčiau pasiekti informaciją apie produkto kilmę, jo sudėtį, perdirbimo galimybes.
Šių tikslų įgyvendinimui ypač svarbus visų tiekimo grandinės dalyvių bendradarbiavimas, dalinimasis tiksliais ir struktūruotais duomenimis (ne veltui sakoma, kad duomenys – šių laikų naujoji nafta) bei atvirieji standartai, užtikrinantys informacinių sistemų tarpusavio saveiką.
GS1 Europa, jungianti net 48 šalių GS1 nares organizacijas, parengė specialų dokumentą dėl ES ekologinio susitarimo ir žiedinės ekonomikos, pabrėždama GS1 oganizacijos standartų svarbą ir vaidmenį įgyvendinant šį precedento neturintį iššūkį. Pasaulinės GS1 organizacijos atstovės eilėje Europos šalių dalyvauja bei įgyvendina projektus, skirtus kovai su maisto švaistymu, žemės ūkio tiekimo grandinės optimizavimui, inovatyvių sprendimų baldų pramonei kūrimui ir kt., ypatingai svarbius siekiant žiedinės ekonomikos tikslų.
Visą GS1 Europoje parengtą dokumentą “Circular Data for a Circular Economy” anglų kalba rasite čia:

https://www.gs1.eu/news/circular-data-for-a-circular-economy