GS1 - pasaulinė verslo kalba

CIRPASS išrinktas nugalėtoju skaitmeninių produktų pasų pilotiniam projektui

GS1 in Europe kartu su partneriais iš pramonės ir akademinės bendruomenės parengtas CIRPASS pasiūlymas išrinktas nugalėtoju skaitmeninių produktų pasų pilotiniam projektui. Europos Komisija siūlo naudoti skaitmeninius produktų pasus (DPP) ir susijusią infrastruktūrą įvairiose žiedinės ekonomikos duomenų strategijose.

Tokių pasų poreikis pabrėžiamas naujajame Europos žaliojo kurso ir žiedinės ekonomikos veiksmų plane (CEAP). Savo duomenų strategijoje Europos Komisija pažymi bendros Europos duomenų erdvės viziją – bendrąją duomenų rinką, kurioje duomenys galėtų būti naudojami nepriklausomai nuo jų fizinės saugojimo vietos Europos Sąjungoje atitinkamai taikomiems teisės aktams.

CIRPASS tikslas – padėti pagrindą bandomajam skaitmeninių pasų naudojimui ir jų diegimui nuo 2023 m., iš pradžių daugiausia dėmesio skiriant elektros ir elektronikos, baterijų bei tekstilės sektoriams, kartu padedant pagrindus tarpsektoriniams skaitmeniniams pasams (DPP), sukurtiems remiantis bendromis taisyklėmis, principais, dėsniais ir standartais.

CIRPASS remiasi atviros ir skaidrios bendruomenės strategija, kurios pagrindiniai principai:

Neutralumas – konsorciumas, kuriantis CIRPASS, sudarytas siekiant užtikrinti technologijų agnostinę poziciją ir išvengti galimo šališkumo dėl atskirų įmonių interesų.

Pusiausvyra – pramonė, kuriai CIRPASS kūrime atstovauja didžiosios Europos pramonės asociacijos, turinčios platų narių tinklą, yra atsveriama ne pelno siekiančių organizacijų atstovais, tokiais kaip RTO ir standartizacijos organizacijos.

Įsitraukimas – CIRPASS aktyviai bendradarbiauja su pažangiausiomis Europos ir tarptautinėmis su skaitmeniniais produktų pasais susijusiomis iniciatyvomis, siekdama kaupti patirtį, sumažinti tarpusavio sąveikos trūkumo riziką bei pagreitinti įgyvendinimo procesus.

Ekspertiškumas – CIRPASS remia standartizacijos organizacijos, apimančios daugumą skaitmeninių produktų pasų aspektų, tokios kaip žiedinės ekonomikos ir tvarumo agentūros, skaitmeninių technologijų sprendimų tiekėjai ir mokslinių tyrimų bendruomenės atstovai.

Patirtis – Kadangi CIRPASS konsorciumo nariai jau aktyviai dalyvauja bandomuosiuose skaitmeninių pasų diegimo projektuose visuose trijuose tiksliniuose sektoriuose, tai užtikrina pragmatišką, nuoseklų požiūrį.

CIRPASS požiūriu, skaitmeninis pasas turi apimti tokius komponentus, kaip:

– Unikalus nuolatinis produkto identifikatorius – ID (įskaitant partijos ir (arba) serijos numerį, jei to reikia).
– Nuolatinė duomenų žymena (tai gali būti radio dažnių žymena – RFID, brūkšninis QR kodas ir kt.).
– Skaitmeninė jungtis tarp fizinio gaminio ir skaitmeninės produkto informacijos vietos (pvz., URI adresas).
– IT architektūra, užtikrinanti keitimąsi duomenimis, turinti:

Standartizuotą žodyną
Standartizuotus duomenų mainų protokolus ir formatus
Standartizuotus, suinteresuotoms šalims prieinamus prieigos mechanizmus (skaitymo/redagavimo teisės)
Paskirstytą informacijos saugojimą (susijusį su ES duomenų erdvėmis)
Suinteresuotoms šalims reikalingą sąveiką

Per 18 mėnesių, skaičiuojant nuo 2022 m. spalio mėn., CIRPASS ketina pasiekti šiuos tikslus:

1 pagrindinis tikslas: pateikti konkretų tarpsektorinio skaitmeninio paso apibrėžimą ir aprašymą
2 pagrindinis tikslas: apibrėžti tarpsektorinį produkto duomenų modelį skaitmeniniame pase, įrodant, kuo jis yra naudingas žiedinei ekonomikai
3 pagrindinis tikslas: išdėstyti reikalavimus, susijusius su gaminio identifikavimu
4 pagrindinis tikslas: pasiūlyti atvirą skaitmeninio produkto paso duomenų mainų protokolą, pritaikytą CE suinteresuotųjų šalių poreikiams, pagrįstą naujausiomis skaitmeninėmis technologijomis.
5 pagrindinis tikslas: pasiekti suinteresuotųjų šalių susitarimą dėl pagrindinių duomenų, susijusių su žiediškumu ir susijusiais atviraisiais Europos ir pasauliniais standartais, kurie turi būti įtraukti į baterijų, elektronikos ir tekstilės produktų skaitmeninius pasus.
6 pagrindinis tikslas: sukurti naudojimo atvejus ir planus, skirtus tarpsektorinių skaitmeninių produktų pasų bandomajam diegimui ir žiedinės verslo vertės generavimui.

Visų CIRPASS partnerių bendradarbiavimas ypatingai svarbus siekiant projekto sėkmės. Į šią iniciatyvą įtraukti partneriai yra 31 pramonės ir akademinės bendruomenės atstovas, tokie kaip “GS1 in Europe”, „InnoEnergy“, „Global Battery Alliance“, „Fraunhofer Institute“, „Digital Europe“, „Politecnico Milano“, „TAL TECH“, „Energy Web“ ir „Circular Economy Internet“.

Norėdami apie šią iniciatyvą sužinoti daugiau, susisiekite su mumis arba GS1 eksperte Francesca Poggiali, francesca.poggiali@gs1.org