GS1 - pasaulinė verslo kalba

Iki rugsėjo mėn. pradės veikti antrasis bei trečiasis EUDAMED moduliai

Antrasis EUDAMED modulis, skirtas medicinos prietaisų/priemonių UDI registravimui ir trečiasis – sertifikatų bei notifikuotųjų įstaigų modulis taps prieinami naudotojams iki 2021 m. rugsėjo mėn. Žadama, kad likę moduliai bus pristatyti, kai tik jie bus parengti. Pirmasis, ekonominės veiklos vykdytojų registracijos modulis veikia nuo 2020 m. gruodžio mėn.

EUDAMED yra Europos Komisijos sukurta IT sistema, skirta įgyvendinti ES Reglamento 2017/745 dėl medicinos prietaisų ir reglamento 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų reikalavimus.