GS1 - pasaulinė verslo kalba

Išleistas GS1 pasaulinių standartų naudojimo geležinkelio transporto srityje informacinis leidinys

Geležinkelio transporte naudojamos detalės, įranga ir komponentai, kaip ir visi gaminiai, turi gyvavimo ciklą, kuris aprėpia jų gamybą, saugojimą, montavimą, eksploatavimą, priežiūrą ir utilizavimą.  GS1 pasaulinių standartų naudojimas detalių, įrangos ir komponentų ženklinimui bei identifikavimui  naudingas ne tik geležinkelių operatoriams, bet ir detalių gamintojams, remonto ir priežiūros paslaugų bendrovėms, atsarginių dalių tiekėjams. Taip užtikrinamas skaidrus ir nuoseklus medžiagų ir informacijos apie jas atsekamumas, supaprastinamas suinteresuotų šalių bendradarbiavimas rinkoje, užtikrinamas kokybės ir saugos reikalavimų laikymasis.

Daugiau informacijos rasite leidinyje anglų kalba  https://www.gs1.eu/news/gs1-in-europe-centres-of-excellence-rail