GS1 - pasaulinė verslo kalba

Jau veikia EUDAMED medicinos priemonių ir sertifikatų modulis

EUDAMED yra Europos medicinos prietaisų duomenų bazė. Tai saugus internetinis portalas, veikiantis kaip centras duomenų mainams tarp nacionalinių kompetentingų institucijų ir Europos Komisijos. EUDAMED sudarys iš viso šeši moduliai, skirti specialiam tikslui, t.y. atsakingų įmonių registracijos; unikalių medicinos prietaisų identifikatorių (UDI) ir pačių prietaisų registravimo; notifikuotųjų įstaigų ir sertifikatų; klinikinių ir veikimo tyrimų; budrumo ir rinkos priežiūros.
EUDAMED suteiks aktualią informaciją apie Europos Sąjungoje (ES) pateikiamų medicinos prietaisų gyvavimo ciklą. Moduliai kuriami ir prijungiami palaipsniui. Tai bus integruotos skirtingos elektroninės sistemos, skirtos surinkti ir apdoroti informaciją apie medicinos prietaisus ir susijusias įmones (pvz., medicinos prietaisų gamintojus). Pagrindinis EUDAMED tikslas – didinti bendrą skaidrumą, be kita ko, suteikiant geresnę prieigą prie informacijos tiek visuomenei, tiek sveikatos priežiūros specialistams, kartu gerinant įvairių ES valstybių narių veiklos koordinavimą.