GS1 - pasaulinė verslo kalba

Papildomi produktų ženklinimo reikalavimai Rusijos rinkoje

Ar tiekiate savo produkciją į Rusijos Federacijos rinką? Nuo 2019 metų šioje rinkoje įsigaliojo reikalavimas ženklinti atitinkamų grupių produktus specialiais, jų atsekamumą užtikrinančiais ženklais “Chestny ZNAK ”.

Remiantis Rusijos Federacijos vyriausybės nutarimu, iki 2024 m. bus sukurta nacionalinė skaitmeninio produktų stebėjimo ir atsekamumo sistema, įsikūrusi perspektyviųjų technologijų tyrimų centre.

Per 6-ius metus „Chestny ZNAK track and trace“ sistema apims visas produktų grupes – nuo cigarečių ir vaistų iki padangų, drabužių ir kūdikių maisto.

Sistema kuriama siekiant apsaugoti vartotojus bei verslą, užtikrinti produktų, patenkančių į rinką autentiškumą, kovoti su kontrabanda bei palengvinti nesaugių ar padirbtų produktų aptikimą. Fiksuojant prekių judėjimą kiekviename „Chestny ZNAK“ stebėjimo ir atsekamumo sistemos etape, išvengiama produktų klonų atsiradimo, taip pat neleidžiama pakartotinai pateikti rinkai prekių, įskaitant tas, kurių tinkamumo naudoti laikas jau pasibaigęs.

Šiai dienai jau aišku, kad be atitinkamo ženklinimo “Chestny ZNAK ” nuo 2020 m. liepos 1 d.  Rusijos rinkoje negalės būti prekiaujama tabako gaminiais ir medikamentais, o tuo tarpu parfumerijos, lengvosios pramonės gaminiai, foto technika turi būti privalomai ženklinama jau nuo 2019 m. gruodžio 1 d.

Kiekvienas produktas turi būti registruotas atsekamumo sistemoje kartu su privalomu atributų rinkiniu, kurį kiekvienai produktų kategorijai nustato teisinis reguliavimas.

Atsekamumo sistemoje gali registruotis tik Rusijos juridiniai subjektai. Gamintojams, veiklą vykdantiems už Rusijos Federacijos ribų, ir neturintiems vietinės dukterinės įmonės Rusijoje, turi atstovauti vietinis importuotojas arba prekybos partneris, atitinkantis reikalavimus.

Produktai privalo būti fiziškai paženklinti specialiais GS1 Data Matrix kodais, kuriuose užkoduotas gaminio GTIN – GS1 ID, skirtas identifikuoti prekę ir verifikacinis kodas, generuojamas sistemos operatoriaus naudojant kriptografijos technologijas. Gamintojai, pateikę “Chestny ZNAK” savo produktų, planuojamų tiekti į Rusijos rinką GTINus su serijos numeriais, gauna kripto kodus savo gaminiams. Serijos numerius gamintojai gali sugeneruoti savarankiškai, naudodami GS1 SGTIN standartą, arba užsisakyti, kad tai atliktų “Chestny ZNAK”.

“Chestny ZNAK” sugeneruoja GS1 Data Matrix kodus ir persiunčia juos prekių gamintojui faile, belieka tik savarankiškai juos atspausdinti ir paženklinti kodais produktus ar jų pakuotes.

Jei turite klausimų dėl prekių GTIN priskyrimo savo produkcijai arba GTIN su serijos komponentu – SGTIN generavimo, nesivaržykite kreiptis į mus, GS1 Lithuania.