GS1 - pasaulinė verslo kalba

Skaitmenizavimas ir ekologiškumas = žiedinė ekonomika!

Puikus atitikimas: Skaitmenizavimas ir ekologiškumas = žiedinė ekonomika!

ES ekologinis susitarimas ir ES žiedinės ekonomikos planas nėra tiesiog atskiros iniciatyvos ir nuotolinės strategijos, kurias galima lengvai pamiršti. Rengiama dešimtys kitų ES teisės aktų, o finansavimo galimybės nuolat auga. Visos šalys susivienys, kad Europa iki 2050 m. taptų neutralia klimatui ekonomika, kurioje išmetamųjų, šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis lygus nuliui, atitinkant ES įsipareigojimą vykdyti pasaulinius klimato veiksmus pagal Paryžiaus susitarimą. ES valstybės narės privalės prisiimti svarbų vaidmenį rengiant ir įgyvendinant ilgalaikes žemos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos vystymo strategijas.

Šiame sudėtingame galvosūkyje pirmasis konkretus žingsnis, kuris turės įtakos visuomenei, bus nauja ES gaminio paso koncepcija, įtraukta į naują reglamentą, kuris bus paskelbtas 2021 m. ES duomenų sistemose turės būti tarpsektoriniai duomenys, prieinami visuomenės tikslams ir žaliesiems pokyčiams, kad įmonės turėtų prieigą prie duomenų, kurių jiems reikia norint perdirbti produktus ir jų komponentus arba parduoti jau naudotus produktus. Akivaizdu, kad skaitmeninių dvynių koncepcija bus ypač reikalinga šiam pokyčiui įgalinti.

Tad geroji žinia yra tai, kad ES nelieka takoskyros tarp žaliosios ekonomikos ir skaitmenizavimo!

Čia rasite visą sarašą numatytų veiksmų