GS1 - pasaulinė verslo kalba

Tarptautinių atvirų standartų įtaka žiedinei ekonomikai Europoje

ES imasi griežtų reguliavimo veiksmų tvarumo srityje, todėl žiedinė ekonomika tampa centrine paradigma, kurios link valstybės narės turi nukreipti verslą. Skaitmeninis gaminio pasas (DPP) buvo pasiūlytas kaip pagrindinė priemonė, kuri leis ne tik efektyviai valdyti ir prižiūrėti įdiegtas sistemas (pvz., išplėstinės gamintojo atsakomybės (EPR) schemas), bet ir padėti įgyvendinti pagrindinį naujosios žiedinės ekonomikos tikslą – įgalinti vartotojus padidinant tiekimo grandinės skaidrumą ir efektyvumą.
Po to, kai buvo paskelbti ES teisės aktai dėl skaitmeninio gaminio paso ir naujų tekstilės bei statybos strategijų, Deloitte paskelbė ataskaitą „Atvirų tarptautinių standartų poveikis žiedinei ekonomikai Europoje“. Šioje labai savalaikėje ir aktualioje ataskaitoje pabrėžiami įvairūs scenarijai, su kuriais verslas gali susidurti artimiausiu metu, ir kurie yra vertinami remiantis kaštų/naudos analize.
Deloitte savo ataskaita siekia paskatinti diskusijas apie tarptautinių standartų suteikiamą pridėtinę vertę ES rinkoje.
Su visa ataskaita galite susipažinti čia: https://www2.deloitte.com/…/pl_Impact_of_international…