GS1 - pasaulinė verslo kalba

Tvarios baterijos žiedinei ekonomikai

ES žaliasis kursas: tvarios baterijos žiedinei ekonomikai

Baterijos yra svarbi technologija, perėjimui prie neutralaus poveikio klimatui ir žiedinės ekonomikos.
Taip pat jos būtinos tvariam mobilumui, nes padeda siekti nulinės taršos. Baterijos yra mūsų kasdienio gyvenimo dalis: naudojame jas virtuvės prietaisuose, televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliuose ar žadintuvuose. Artimiausiu metu baterijų paklausa sparčiai augs, ypač susijusi su elektrinėmis transporto priemonėmis, naudojančiomis akumuliacinius energijos šaltinius. Tad ši sritis tampa strateginė pasauliniu lygiu.
Praėjusį gruodį paskelbtas naujas ES reglamentas dėl baterijų ir baterijų atliekų yra pirmasis iš numatytų veiksmų naujajame Europos žiedinės ekonomikos plane. Juo siekiama užtikrinti, kad ES rinkoje platinamos baterijos būtų tvarios ir saugios visą jų gyvavimo ciklą, todėl:
•    jis skirtas spręsti socialinius, ekonominius ir aplinkosaugos klausimus, susijusius su visų rūšių baterijomis;
•    jis apima produkto paso koncepciją ir susijusius duomenis;
•    jis suteikia pagrindą elektrinių transporto priemonių baterijų perdirbimui, kad jos galėtų būti panaudotos antrą kartą;
•    jame nustatyta, kad nuo 2024 m. liepos 1 d. rinkai gali būti tiekiamos tik įkraunamos pramoninių ir elektrinių transporto priemonių baterijos, kurioms privaloma anglies pėdsako deklaracija.
Pagal naujas taisykles, norint pagerinti nešiojamųjų baterijų surinkimą ir perdirbimą, dabartinis ES 45% surinkimo rodiklis turėtų išaugti iki 65% 2025 m. ir pasiekti 70% 2030 m. Tokiu būdu kasdien naudojamos baterijos taps žiedinės ekonomikos dalimi. Kitos – pramoninės baterijos, įprastų automobilių ar elektrinių transporto priemonių akumuliatoriai –  turi būti surenkami visi. Visos surinktos baterijos privalo būti perdirbtos,  kad būtų pasiektas aukštas vertingų medžiagų, tokių kaip kobaltas, litis, nikelis ir švinas, pakartotinio panaudojimo lygis.
Iki 2026 m. sausio 1 d. kiekviena į rinką pateikiama ar pradėta naudoti pramoninė baterija bei elektrinės transporto priemonės akumuliatorius privalės turėti „baterijos/akumuliatoriaus pasą“. Tai reiškia, kad pramoninės baterijos ir elektrinių transporto priemonių akumuliatoriai, kurių talpa didesnė nei 2 kWh, privalės turėti elektroninį įrašą, kuris „turės būti unikalus kiekvienai baterijai ir būti atpažįstamas unikalių identifikatorių pagalba“, kaip sakoma reglamente.
GS1 aktyviai dalyvavo diskusijose su EK dėl produkto paso koncepcijos, o baterijų pramonė paprašė GS1 organizacijos padėti įgyvendinti produkto paso koncepciją.

Visą reglamento tekstą galite rasti čia