GS1 - pasaulinė verslo kalba

Užtikrinkime pasitikėjimą pasauline COVID-19 vakcinų tiekimo grandine

Naujoji Deloitte ataskaita akcentuoja GS1 standartų ir brūkšninių kodų naudą, siekiant užtikrinti saugumą ir patikimumą:

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/life-sciences-and-healthcare/articles/securing-trust-in-the-global-covid-19-supply-chain.html

COVID-19 vakcinoms, terapiniams vaistams ir su jais susijusiems medicinos prietaisams bei eksploatacinėms
medžiagoms būtinas atsekamumas, pagrįstas pasaulinio masto produktų identifikavimu.

GS1 tiekimo grandinės standartai yra plačiausiai pasaulyje naudojami šiam tikslui. Šių, jau egzistuojančių ir plačiai taikomų standartų naudojimas vieningam vakcinų pakavimo reikalavimų įgyvendinimui padės užtikrinti pacientų saugą ir padidins pasitikėjimą visuose tiekimo grandinės lygiuose.

Pasaulinių GS1 standartų naudojimas vakcinų ženklinimui reiškia, kad kiekviena #vakcina bet kurioje pasaulio vietoje yra unikaliai paženklinta brūkšniniu kodu ir gali būti greitai, efektyviai ir saugiai atsekama nuo
gamintojo iki pat paciento.