GS1 - pasaulinė verslo kalba

Pasaulinė paieškos sistema GEPIR

GEPIR (Global Electronic Party Information Registry – Visuotinis GS1 Naudotojų Informacinis Registras) yra kiekvienos GS1 organizacijos narės duomenų paieškos sistema, taikant HTTP ir XML protokolus.
Kreipiantysis gali surasti kiekvieną įmonę, kuri oficialiai yra kiekvienos šalies lokalioje GS1 sistemoje. Tam reikia įvesti GS1 numerį (ant prekės etiketės ar pakuotės atspausdintą GS1 8-ių, 12-os, 13-os, 14-os arba 18-os skaitmenų numerį), įmonės lokalizacijos 13-os skaitmenų numerį arba įmonės pavadinimą, nurodant šalį, kurioje ji gali būti įregistruota.

SVARBU! Nuo 2023 m. gruodžio mėnesio pabaigos GEPIR paieškos sistemą pakeis Verified by GS1.

Sistema pateikia šią informaciją:

  • pilną įmonės pavadinimą
  • jos adresą
  • kontaktinio asmens pavardę
  • telefono ir fakso numerius
  • elektroninio pašto adresą
  • interneto puslapio adresą

Pastaba: informacija gali būti nepilna, jei jos nepateikia tos šalies GS1 organizacija, arba jos gali iš viso nebūti, jei šalis dar nėra prisijungusi prie GEPIR. Artimiausiu metu GEPIR sistemoje atsiras galimybė ieškoti informacijos ne tik apie įmones, bet ir apie konkrečias prekes/paslaugas.

Pastaba: sistema nepateiks jokios informacijos apie šalies įmones, kurios yra pašalintos iš tarptautinės GS1 sistemos naudotojų tarpo, o taip pat įvedant kintamos įšeigos prekių numerius (t.y. numerius su prefiksais 20 – 29), bei pagal numerius su prefiksais 977, 978, 979 (leidybinė produkcija, kurios GS1 numeriai yra formuojami ISSN, ISBN, ISMN numerių pagrindu).

Paiešką galima vykdyti per centrinį organizacijos GS1 tinklalapį GS1 GEPIR

Sistema tikslinga pasinaudoti ir kilus abejonėms dėl prekės brūkšninio kodo numerio arba nurodyto gamintojo pavadinimo teisingumo, nors ne visada prekės numerio savininkas ir prekės gamintojas turi sutapti.