Tapkite GS1 Lithuania naudotoju!

GS1 Lithuania yra tarptautinės GS1 organizacijos atstovė Lietuvoje. Norint ženklinti produkciją brūkšniniais kodais pagal GS1 sistemą, reikia tapti GS1 sistemos naudotojais.

Nuo ko pradėti: 

Užpildykite registracijos formą internete, o mes atsiųsime jums paruoštus dokumentus e-paštu, arba atsisiųskite ir užpildykite dokumentus savo kompiuteryje.

Jei esate įmonė Jei esate fizinis asmuo


Visų paslaugų įkainius rasite kainoraštyje

Dokumentų originalus reikia pristatyti į asociaciją "GS1 Lithuania" adresu:

Asociacija GS1 Lithuania 
Vašingtono a. 1
LT-01108 Vilnius 

Maloniai prašome dokumentus pildyti aiškiai (t.y. kompiuteriu arba spausdintinėmis raidėmis, jei dokumentai pildomi ranka), kad tekstas būtų įskaitomas ir būtų išvengta klaidų bei nesusipratimų.

Svarbu nurodyti įmonės atsiskaitomąją sąskaitą bei banko kodą, o taip pat praėjusių metų įmonės bendrąją apyvartą ir prisijungimo mokestį 

Pastaba: visi dokumentai turi būti pasirašyti įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens bei patvirtinti antspaudu, jei įmonė jį naudoja. Galima pasirašyti ir skaitmeniniu parašu.

Prisijungimo prie GS1 sistemos prašyme prašome pateikti informaciją apie įmonę:

  • pilną įmonės pavadinimą, tiksliai taip kaip įrašyta įmonės registracijos pažymėjime;
  • įmonės kodą ir PVM kodą;
  • įmonės registracijos adresą ir adresą korespondencijai (kartu su pašto indeksu), kuriuo galima būtų siųsti registruotus laiškus;
  • telefono bei fakso numerius, el. pašto adresą (jei yra);
  • skiltyje "Pagrindinė įmonės veikla" prašome nurodyti pagrindinę įmonės veiklą.

Jei turite papildomų klausimų, prašome kreiptis į mus telefonu .: +370 (5) 2614532 bei e-paštu gs1@gs1lt.org.


Prisijungimo prie tarptautinės GS1 sistemos mokestis

Šis vienkartinis mokestis mokamas prisijungiant prie tarptautinės GS1 sistemos

1.1. Kompanijos prefiksas (GCP) skirtas generuoti iki 1000 unikalių prekių ir lokacijų identifikatorių:
Tikrajam naudotojui:
90 EUR +PVM    kurių metinė apyvarta iki 30 000 EUR
180 EUR + PVM    kurių apyvarta nuo 30 000 iki 300 000 EUR
280 EUR + PVM    kurių apyvarta nuo 300 000 iki 1 000 000 EUR
380 EUR + PVM    kurių apyvarta nuo 1 000 000 iki 3 000 000 EUR
480 EUR + PVM    kurių apyvarta nuo 3 000 000 iki 5 000 000 EUR
580 EUR + PVM    kurių apyvarta nuo 5 000 000 iki 10 000 000 EUR
690 EUR + PVM    kurių apyvarta nuo 10 000 000 iki 15 000 000 EUR
800 EUR + PVM    kurių apyvarta nuo 15 000 000 iki 25 000 000 EUR
900 EUR + PVM    kurių apyvarta virš 25 000 000 EUR

1.2. Kompanijos prefiksas (GCP) skirtas generuoti iki 10000 unikalių prekių ir lokacijų identifikatorių:
Tikrajam naudotojui:
110 EUR +PVM    kurių metinė apyvarta iki 30 000 EUR
220 EUR + PVM    kurių apyvarta nuo 30 000 iki 300 000 EUR
330 EUR + PVM    kurių apyvarta nuo 300 000 iki 1 000 000 EUR
450 EUR + PVM    kurių apyvarta nuo 1 000 000 iki 3 000 000 EUR
560 EUR + PVM    kurių apyvarta nuo 3 000 000 iki 5 000 000 EUR
680 EUR + PVM    kurių apyvarta nuo 5 000 000 iki 10 000 000 EUR
800 EUR + PVM    kurių apyvarta nuo 10 000 000 iki 15 000 000 EUR
920 EUR + PVM    kurių apyvarta nuo 15 000 000 iki 25 000 000 EUR
1040 EUR + PVM    kurių apyvarta virš 25 000 000 EUR

1.3. Kompanijos prefiksas (GCP) skirtas generuoti iki 100000 unikalių prekių ir lokacijų identifikatorių:
Tikrajam naudotojui:
140 EUR +PVM    kurių metinė apyvarta iki 30 000 EUR
260 EUR + PVM    kurių apyvarta nuo 30 000 iki 300 000 EUR
400 EUR + PVM    kurių apyvarta nuo 300 000 iki 1 000 000 EUR
540 EUR + PVM    kurių apyvarta nuo 1 000 000 iki 3 000 000 EUR
680 EUR + PVM    kurių apyvarta nuo 3 000 000 iki 5 000 000 EUR
820 EUR + PVM    kurių apyvarta nuo 5 000 000 iki 10 000 000 EUR
960 EUR + PVM    kurių apyvarta nuo 10 000 000 iki 15 000 000 EUR
1100 EUR + PVM    kurių apyvarta nuo 15 000 000 iki 25 000 000 EUR
1250 EUR + PVM    kurių apyvarta virš 25 000 000 EUR

  Asocijuotajam naudotojui*    100 EUR + PVM
  * Asocijuotieji naudotojai - įmonės, nežyminčios savo produkcijos brūkšniniais kodais, o tik teikiančios   paslaugas, susijusias su brūkšniniu kodavimu.

Jei renkatės paslaugų paketą, suteikiantį teisę gauti tik iki 10 GTIN (visuotinių prekių numerių):

Prisijungimo mokestis - 55 EUR + PVM

Metinis GS1 sistemos palaikymo mokestis

Šis mokestis mokamas kasmet už praėjusį 12 mėnesių laikotarpį:

55 EUR + PVM įmonėms, kurių metinė apyvarta iki 30 000 EUR
110 EUR + PVM kurių apyvarta nuo 30 000 iki 300 000 EUR
165 EUR + PVM kurių apyvarta nuo 300 000 iki 1 000 000 EUR
225 EUR + PVM kurių apyvarta nuo 1 000 000 iki 3 000 000 EUR
280 EUR + PVM kurių apyvarta nuo 3 000 000 iki 5 000 000 EUR
340 EUR + PVM kurių apyvarta nuo 5 000 000 iki 10 000 000 EUR
400 EUR + PVM kurių apyvarta nuo 10 000 000 iki 15 000 000 EUR
460 EUR + PVM kurių apyvarta nuo 15 000 000 iki 25 000 000 EUR
520 EUR + PVM kurių apyvarta virš 25 000 000 EUR

Jei renkatės paslaugų paketą, suteikiantį teisę gauti tik iki 10 GTIN (visuotinių prekių numerių):

Metinis mokestis - 45 EUR + PVM