Tapkite GS1 Lithuania naudotoju!

GS1 Lithuania yra tarptautinės GS1 organizacijos atstovė Lietuvoje. Norint ženklinti produkciją brūkšniniais kodais pagal GS1 sistemą, reikia tapti GS1 sistemos naudotojais.

Kaip tapti GS1 sistemos naudotoju:

Atsisiųskite ir užpildykite dokumentus

Dokumentų originalus reikia pristatyti į asociaciją "GS1 Lithuania" arba į regioninius Prekybos, pramonės ir amatų rūmus, pasirinkite juos pagal Jūsų įmonės oficialią registracijos vietą.

Maloniai prašome dokumentus pildyti aiškiai (t.y. kompiuteriu arba spausdintinėmis raidėmis, jei dokumentai pildomi ranka), kad tekstas būtų įskaitomas ir būtų išvengta klaidų bei nesusipratimų.

Prisijungimo prie GS1 sistemos prašyme prašome pateikti informaciją apie įmonę:

  • pilną įmonės pavadinimą, tiksliai taip kaip įrašyta įmonės registracijos pažymėjime;
  • įmonės kodą ir PVM kodą;
  • įmonės registracijos adresą ir adresą korespondencijai (kartu su pašto indeksu), kuriuo galima būtų siųsti registruotus laiškus;
  • telefono bei fakso numerius, el. pašto adresą (jei yra);
  • skiltyje "Pagrindinė įmonės veikla" prašome parašyti kodą pagal ekonominės veiklos klasifikatorių (EVRK), kuris nurodytas Jūsų įmonės registracijos dokumentuose. Jei įmonės veikla yra daugiašakė, būtina nurodyti tik tuos kodus, kurie susiję su numatomomis registruoti prekėmis;

Svarbu nurodyti įmonės atsiskaitomąją sąskaitą bei banko kodą, o taip pat praėjusių metų įmonės bendrąją apyvartą ir nurodyti prisijungimo mokestį pagal kainoraštį

Pastaba: ant visų dokumentų būtinai turi būti įmonės vadovo parašas bei įmonės antspaudas.

Jei turite papildomų klausimų, prašome kreiptis į mus telefonu .: +370 (5) 2614532 bei e-paštu gs1@gs1lt.org, arba į mūsų atstovus regioniniuose rūmuose.